Usmeritev


Temeljne usmeritve poslovanja


Naše poslovanje je usmerjeno k doseganju poslovnih ciljev ter zadovoljstvu poslovnih partnerjev, lastnikov in zaposlenih.

Pri poslovanju nas vodijo etična načela, zanesljivost, poštenost in odkritost v odnosu do naših kupcev, poslovnih partnerjev, zaposlenih in lastnikov.

Zaposleni v AGS gastro sistemi - GROUP si nenehno prizadevamo izboljšati kakovost poslovanja s tem, da razvijamo svoja znanja, spodbujamo inovativnost in timsko delo, ter skrbimo za prenos znanja in izkušenj med sodelavci.

Celovitost naše ponudbe zagotavljamo v tesnem sodelovanju s poslovnimi partnerji in nenehno iščemo še boljše rešitve za doseganje poslovne odličnosti.

Smo družba s korektnim odnosov do lastnikov, kar se odraža v povečevanju vrednosti imetja družbe.